Aktuellt

EKENÄS PENSIONSTAGARE rf                   Medlemsbrev 1/2022

 

      Trots den pågående epidemin har vi kunnat genomföra höstens 2021 program som helhet. Deltagandet till mötena har varit bra. Styrelsen har fastställt vårens 2022 program med förhoppning om att vi kan genomföra det. Vi kommer att träffas på Folkan sedvanligt varannan måndag fr.o.m. den 24.1. kl. 13.00 om inte annat meddelas. Vi startar verksamheten den 10.1. kl. 14.00 med en gemensam lunch på Harolds, denna gång betalas lunchen av medlemmarna.

10.01.Gemensam lunch på Harolds, kl 14.00, anml. senast 4.1., Bo 040-544 1338
25.01.Den stora branden i Ekenäs, Anders Lindström, obs. tisdag
07.02.Minnesstund för de avlidna
21.02.Bingo
07.03. Ekenäs gamla gator, Magnus Cederlöf
21.03.Vårmöte, underhållning, frågesport
04.04.Besök på Skogböle museum
17.-18.04.Påsken
19.-20.04.Distriktets vårmöte, Rajaniemi, Virdois
25.04.Om synen, Tina Hultgren, Finlands sv. Synskadade
09.05.Träff med Karisnejdens sv Pensionstagare, Ekenäs
18.05.Besök på Frontmuseet

 

Om det finns intresse startar vi med boccia och bowling, anmälningar till Harding, 040-703 7852.

Förbundet har beviljat föreningen understöd för deltagandet i olika kulturevenemang under det kommande året, styrelsen återkommer till frågan.

Föreningen informerar om verksamheten i VN, Anslagstavlan och i EU, Tapahtumia-spalten. Vi ber medlemmarna noggrant följa med informationen. Följ också med föreningens hemsida, ekenaspensionstagare.elakkeensaajat.fi. Kom ihåg att meddela Bo om ev. förändringar i kontaktuppgifter.

Styrelsen hoppas på ett fortsatt aktivt deltagande, ta vänner och bekanta med.

Styrelsen

Obs. Medlemsavgiften för år 2022  15,00 euro betalas senast den 31.1.2022 på kontot FI03 4170 0010 0523 10, betalningsblanketten bifogas, betalningen kan göras också via nätbanken.