Aktuellt

Datum/tid: 15.8.2019

Ekenäs pensionstagare rf                           Medlemsbrev 2/2019

Bästa medlem

Välkommen att delta i höstens program. Som tidigare träffas vi varannan vecka på Ungdomsgården kl.12.00, om inte annat meddelas. Förbundet organiserar 2020 en medlemsvärvningskampanj. Styrelsen ber alla medlemmar att redan på hösten aktivera sig för kampanjen, varje ny medlem är välkommen, distriktet vann ju den förra kampanjen.

Vi är tacksamma för varje bidrag till våra lotterier och bingon. Vi startar höstverksamheten den 26.8. kl. 13.30 med en gratis lunch på GH Fyren och därefter ser programmet ut som följande:

 26.08.  13.30    Lunch på Fyren, anmälningar till Bo Isaksson, tel. 040-544 1338, senast 22.8.

09.09. 12.00    Besök på Naturum, Strandallén 5

23.09.  12.00   Information om intressebevakningen, behov av fullmakt

01.10.  13.00    Träff med Karis svenska pensionstagare i Karis Brankis.      

07.10.  12.00    Bingo 

21.10   12.00    Höstmöte. -Harding testar också våra kunskaper i en frågesport

22-23.10.         Distriktets höstmöte, Rajaniemi Virdois

04.11.   12.00   Information om brandsäkerhetsfrågor

18.11.   12.00   Födelsedagsfest

02.12.   12.00   Minnesstund för bortgångna medlemmar

18.12.   16.00   Julfest på Sea Front tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider

Bowling, boccia och kortspel pågår som tidigare.

Info och ev. ändringar i programmet kan Du läsa på VN:s anslagstavla och EU:s tapahtumia. På föreningens hemsida ekenaspensionstagare.elakkeensaajat.fi kan Du ytterligare bekanta Dig med föreningens verksamhet och genom en länk på sidan till distriktets och förbundets verksamhet.

Vi önskar att medlemmarna skulle kontakta styrelsen med idéer om verksamheten. Kom ihåg att meddela Bo Isaksson om ev. nya kontaktuppgifter.

 Med önskan om ett aktivt deltagande

Styrelsen