Aktuellt

Ekenäs pensionstagare. Trots att vi inte kan ha vår normala verksamhet i gång förutom motionskampanjen, vill vi ändå hålla kontakt med våra medlemmar. Om du vill prata om vardagens frågor, vill ha råd eller hjälp, så ring till Marianne Isaksson-Heimberg 400-490 787, Rauno Kousa, 0500-409 211, Harding Lindholm, 040-703 7852, Märta Holmberg, 040-069 9259 eller Marita Eklöf, 040-530 4238. Också andra styrelsemedlemmar kan hjälpa Dig. Vi är villiga att ha kontakt även med med pensionärer, som inte är medlemmar.


 

Ekenäs pensionstagare rf                                                            Medlemsbrev 1/2020

 

Vi har höstperiodens sista veckor framför oss. Efter en aktiv höst skall vi nu sikta oss in på en aktiv vår 2020 med förbundets medlemsvärvningskampanj. Nya medlemmar är förutsättningen för hela rörelsens framtida existens. Styrelsen hoppas på, att vi alla aktiverar oss i kampanjen, som ekonomiskt stöds också av förbundet och distriktet.

Styrelsen är tacksam för medlemmarnas bidrag för lotteri och bingo och önskar att stödet fortsätter som förut. Vi startar vårverksamheten tisdagen den 7.1. med en lunch på restaurant Harolds. Vårprogrammet är följande:

 

7.1.              Lunch på restaurant Harolds, priset  8,00 euro, anmälningar till Bo Isaksson, tel. 040-544 1338 senast 2.1.2020.

20.1.            Medlemsvärvningskampanjen, Rauno Kousa, bingo

3.2.              Raseborgs stads första 10 år, Ulf Heimberg

17.2.            Medlemsvärvningskampanjen, grupparbete, Rauno Kousa

2.3.              Alla tiders Raseborg, plats Ekta museet

16.3.            Stadgeenliga vårmötet, bingo

30.3.            Mina första månader som riksdagsman, Johan Kvarnström

20.4.            Brandsläckningsuppvisning,Västra Nylands räddningsverk,  platsen öppen

21.-22.4.      Distriktets vårmöte, Södra Finland

  4.5.            Traditionella vårträffen med Karis svenska pensionstagare, platsen öppen

Bowling, boccia och kortspel fortsätter som tidigare. Boccia i stora salen 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 27.4.

Om resor och teaterbesök informeras separat. I samband med medlemsvärvningskampanjen planeras en gratis filmföreställning för gamla och nya medlemmar.

Info och ev. ändringar i programmet kan Du läsa på VN anslagstavlan och på EU tapahtumia. Bekanta Dig också med föreningens hemsida ekenaspensionstagare.elakkeensaajat.fi, distriktets hemsida svenskadistriktet.elakkeensaajat.fi. och förbundets elakkeensaajat.fi.

Styrelsen önskar att medlemmarna skulle komma med ideer om nya verksamhetsformer. Vi behöver förnya oss, det är viktigt också för medlemsvärvningen.

Meddela Bo om ev. förändrigar i kontaktuppgifter.

Med önskan om ett aktivt deltagande och ökande medlemskår.

Kom ihåg medlemsavgiften 2020 15,00 euro, gärna direkt till banken, FI10 4055 0011 9531 02.

Styrelsen