Julfest på Sea Front tillsammans med Ekenäsnejdens invalider

Datum/tid: 18.12.2019 klo 16:00
Plats: Sea Front i Ekenäs

18.12.   16.00   Julfest på Sea Front tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider