Svenska distriktets höstmöte

Datum/tid: 22.-23.10.2019
Plats: Rajaniemi, Virdois

22-23.10.         Distriktets höstmöte, Rajaniemi Virdois