Träff med Karis Svenska Pensionstagare

Datum/tid: 1.10.2019 klo 13:00
Plats: Brankis i Karis

01.10.  13.00    Träff med Karis svenska pensionstagare i Karis Brankis.