Förbundet-föreningen

Från medlemstidningen 1/2018

Ur föreningens verksamhetsplan framgår att vi skall träffas varannan vecka med någon form av underhållning, information och föreläsningar. Bingo, boccia och bowling ingår också i verksamheten. Konditionen ska också skötas med motionstävlingar och rekreationen med resor gemensamt med handikappföreningarna. Teater- och kulturresor anordnas samt någon utlandsresa ibland. Föreningen deltar också i förbundets verksamhet samt svenska distriktets vår- och höstmöten. Vi deltar också i grannföreningarnas regionala verksamhet genom träffar. Vid en träff senare på hösten besökte Anita Valtonen oss och berättade om sin bok om affärsverksamhet i Ekenäs ”Lefve konkurenssen”. Väldigt intressant och boken fanns också till försäljning. Föreningen har också firat födelsedagsfest för medlemmar som fyllt 70 och mer. Föreningens äldsta Gerhard Skogberg, 97 år, var inte närvarande men Doris Löf, 93 år, satt vid kaffebordet som var dukat med tårtor och blommor. Ordförande höll ett vackert tal för jubilarerna. Att bli äldre betyder inte enbart att man blir äldre, man blir rik på år som betyder att man har erfarenhet och visdom. Vi byggde oss en framtidstro på ett samhälle där vi på ålderns höst kan känna oss trygga. Föreningen inleder det 35:te verksamhetsåret 2018. Och verksamheten fortsätter som tidigare för medlemmarnas bästa med ett varierande innehåll.


Torsten Gabrielsson


 

Ekenäs Pensionstagare - Din förening

 

Landets mest inflytelserika organisation för pensionärer är Pensionstagarnas centralförbund. Förbundet tar ställning i pensionspolitikensaktuella frågor snabbt och klart. Medierna vänder sig ofta till förbundet. Medlemstalet växer. Och förbundet bedriver ett aktivt samarbete med nordiska broderorganisationer som t.ex. Pensionärernas riksorganisation i Sverige och Norges pensjonistforbund.                   

Förkortningen PIO kan vara okänd för de flesta läsare. Förkortningen står för Pensionärsorganisationers Intresseorganisation. Till organisationen hör de sex största riksomfattande pensionärsförbunden med sina 1 270 föreningar och ca 300 000 medlemmar. Ett av de stora är Pensionstagarnas Centralförbund PCF (kanske mera känd under förkortningen EKL), som har 80 000 medlemmar i 350 föreningar i 15 distrikt. Ett av distrikten är PCF:s Svenska Distrikt, som sträcker sig från Jakobstad längs kusten till Lovisa. I Raseborg verkar två svenska PCF-föreningar – Ekenäs Pensionstagare och Karis svenska Pensionstagare.

Centralförbundets främsta uppgift på riksnivå är att bevaka pensionstagarnas intressen i pensions- och socialpolitiska frågor. Utbildning av föreningarnas förtroendevalda och funktionärer, utveckling av olika former för den sociala samvaron och information utgör likaså centrala uppgifter för centralförbundet.

PCF:s mest centrala pensionspolitiska mål idag är att bekämpa pensionärsfattigdomen och att få till stånd en korrigering av arbetspensionsindexet till förmån för små och medelstora pensioner. Förbundet kämpar för en rättvisare beskattning av pensionstagarna, beskattningen får på ingen nivå vara högre än beskattningen av löneinkomster. Vidare förutsätter förbundet att de äldre även i framtiden skall garanteras tillräckliga social- och hälsovårdstjänster, bl.a. vad gäller utbud, kvalitet och till ett rimligt till pris.

Det Svenska Distriktet är en förenande länk mellan de svenska föreningarna. Distriktet stöder föreningarna i deras verksamhet genom att förmedla information om aktuella pensions- och socialpolitiska frågor och genom att aktivera föreningar att delta i förbundets olika aktiviteter. I informations- och utbildningssyfte anordnar distriktet årligen två seminarier. Nästa seminarium kommer att behandla äldrerådens verksamhet och sote-reformen. Distriktet har en egen sida i förbundets tidning Eläkkeensaaja. Ordförande för distriktet är Marianne Laxén. Hon är sommartid Bromarfbo.

Ekenäs Pensionstagare verkar för de äldre i den gamla staden Ekenäs. Föreningen har en livlig verksamhet. Medlemmarna samlas två gånger i månaden på ”Uncan”. Programmet tar ofta upp aktuella frågor som angår pensionstagare. Anförandena kan beröra riksomfattande eller lokala vård- och sociala frågor, men även teman som berör kultur, motion, kondition, läkemedel och trygghet i hemmet. Man skall inte heller glömma den sociala samvaron i form av diskussioner, sång, frågesport, boccia, kortspel, bowling, bingo och resor. Ordförande för föreningen är Harding Lindholm. Föreningens hemsidas adress är ekenaspensionstagare.elakkeensaajat.fi.

I staden verkar ett äldreråd, där Raseborgs tio pensionärsorganisationer är representerade. Rådet är ett viktig intressebevakningsforum mellan de äldre och stadens beslutsfattare och tjänstemän. Föreningens ordförande är för tillfället ersättare i rådet.

Ekenäs Pensionstagare välkomnar alla pensionerade, men också människor på slutrakan av sin arbetskarriär att delta i föreningens verksamhet. Det är viktigt att vi har ett kontaktnät efter arbetslivet. Ingen mår bra av att bara uggla hemma efter pensioneringen. Vi kan ha ännu många aktiva år framför oss och de äldre pensionärerna behöver dem som är lite yngre för att verksamheten skall utvecklas ytterligare.

Rauno Kousa

Pensionärer i Ekenäs trivs med livet

och en mångfald av aktiviteter